Ratusz na rynku w Tarnowie od pó?nocnego zachodu zim?