KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (nem csomagtúrákra!)

– mely létrejött egyrészről a GOforGO Hungary Kft (cím: 1038 Bp., Csobánka tér 5., Adószám: 23063383-2-42, Nemzeti Közlekedési Hatóság autóbuszos személyszállítási engedély száma: ASZ-01-000841-2012), a továbbiakban GOforGO Travel, mint szállító, másrészről a megrendelő között az alábbiak szerint:

A GOforGO Travel vállalja a megrendelésben közölt létszámban a megrendelő által ismertetett útvonalon és időtartamban, a megrendelő utasainak szállítását, komfort felszereltségű autóbusszal.

Az autóbusz kiállásának helyét és idejét a megrendelő köteles az indulás előtti 5. napig megadni. Utazás előrelátható távolságát a szállító számolja ki, a megrendelő által közölt útvonal alapján.

Az utazás költségének fizetése: utazás előtt 10 nappal

Fizetés módja: készpénz vagy átutalás

Megrendelő a következő fizetési kötelezettségeket vállalja:

Megegyezés szerinti Ft/km díj, sofőr napi díj: 20 000 Ft/nap, magyar pályadíj: 5000 Ft /napi használat, az út során érintett országokban fizetendő út- és autópálya díjakat, az esetleges parkolási, komp, alagút és magánút-használati díjakat vagy a GOforGO Travel ajánlatában szereplő csomagár megfizetését.

A csomagár 100%-ban előre, indulás előtt a szállító számlája alapján a szállító irodájában készpénzzel vagy átutalással fizetendő.

Esetleges, túlfutásból adódó hátralék: teljesítés alapján, hazaérkezés után 8 nap határidővel esedékes. A díjszámítás alapja a mellékelt és a megrendelő által elfogadott a szállító által kiadott árajánlat és menetlevél, mely csomag ajánlat esetén a következőket tartalmazza:

  • az igényelt busz km díját, de minimum napi 250 km (vagy 5+1 óra)

  • a magyar és az út során érintett országokban fizetendő út- és autópálya díjakat

  • a sofőr(ök) napidíját

Fizetési feltételek a kalkulált összköltség alapján:

____100____ % ____ az indulás előtti 10. napig

Késedelmes fizetés esetén a GOforGO Travel az érvényes jegybanki alapkamattal megnövelt díjat számlázza a megrendelőnek. Nem fizetés esetén a GOforGO Travel fenn tartja magának a jogot, hogy a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

A megrendelés lemondásának feltételei a megrendelő részéről:

Amennyiben a megrendelő a szerződéstől eláll, úgy a következő lemondási díja(kat) köteles fizetni a GOforGO Hungary Kft. részére:

20 napon kívül: 10.000 Ft kezelési költség

20-15 napig: a kalkulált összköltség 30%-a

14-9 napig: a kalkulált összköltség 50%-a

10 napon belül: a kalkulált összköltség 100%-a

A GOforGO Hungary Kft. az indulást megelőző 15. napig- a befizetett összeg teljes visszatérítése mellett- a szerződést írásban indoklás nélkül felmondhatja!

Megrendelő és szállító tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek (mely a Ptk. 205 § alapján készült) részét képezi a GOforGO Hungary Kft. utazási feltételei, valamint a gkv-k munka-, és pihenő idejét szabályozó európai unios „AETR” egyezmény.

A szállító fenntartja magának indokolt esetben a buszcsere jogát!

Vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Budapest, _2019_ év

Ph.

GOforGO Hungary Kft.