Voucher – tájékoztatás

Kedves Utasaink!

A 2019-ben befizetett és kiállított utazási (busz jegy) voucherek lejárati határideje: 2021.12.31.

Mindenkinek igyekezünk megfelelő, új időpontot biztosítani az utazásra, így az elmaradt utazással megegyező programot kínálunk Önöknek több időpontban.

Felhívjuk figyelmüket ÁSZF-ek 9-es pontjára, miszerint : Ha a rendelkezések (közegészségügyi is!!) be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 6.2.1.-6.2.2. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

Az utazási utalványt a rajta feltüntetett határidőig lehet felhasználni. Ezen idő eltelte után a névérték nem jár vissza. Az utalvány értékéből készpénz vissza nem adható, az utalvány teljes értékét le kell vásárolni. Amennyiben egy olyan utazást rendel meg a voucher tulajdonosa, amikor előleg és hátralék is fizetendő, akkor az utalványt csak az utolsó hátralék fizetésekor váltható be. A hátralék ekkor maximum az utalvány névértéke lehet. Amennyiben a hátralék összege kevesebb, mint az utalvány névértéke, akkor csak a hátralék értéke számítandó be és a különbséget a lejárati időig felhasználhatja később. Egy utazás megrendelésénél csak a hátraléknál válhatja be az utalvány, előlegnél nem.